Nybroån - Foto: Ronnie Gustavsson

Inspirationskvällen om Nybroån flyttad

Inspirationskvällen om Nybroån lockar massor av intressenter. Så många att mötet måste flyttas på grund av platsbrist.

Intresset för Nybroån visade sig vara mycket stort! Intresset för inspirationskvällen har lockat så mycket folk att den tilltänkta lokalen inte längre kan rymma alla som vill vara med och diskutera Nybroån. Detta är för oss ett angenämt problem. Men, vi blir tyvärr tvungna att flytta på mötet till någon gång till våren. Håll utkik på facebook och på hemsidan för information om när och var inspirationskvällen kommer att ske.

Mer information om LEADER-projektet Österlens sköna vattendrag.

Hälsningar!
Österlens sköna vattendrag  


Vill du veta mer om projektet?

Kontaktperson:

Projektledare Valentina Zülsdorff
Email: vaobfuscationlentina.zulsdorff@tomeliobfuscationlla.se
Webb: Österlens vattenråd, Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tyge å
Facebook: @osterlensvatten

5 kommuner i samarbete


Stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling


 

Ideella insatser


 

 

Nybroåns utlopp vid Nybrostrand. Foto: Jorchr (Wikipedia)
Kontakta vattenrådet:
Charlotte Lindström
Kommunekolog
Tomelilla kommun
Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla
Email:
inobfuscationfo@nybro-obfuscationkabusa.se