Rapporter

Recipientkontroll – FiskundersökningarFiskevårdsplanerÖvriga rapporter

 

Recipientkontroll


🔝 Till toppen av sidan

Fiskundersökningar


🔝 Till toppen av sidan

Fiskevårdsplaner


🔝 Till toppen av sidan

Övriga rapporter

🔝 Till toppen av sidan - Recipientkontroll - Fiskundersökningar - Fiskevårdsplaner - Övriga rapporter

Nyheter från vattenrådet

Nybroån, Kabusaån och Tygeån 2019
26 maj 2020 - Årsrapport från recipientkontrollen 2019

Sammanfattning av årsrapporten från recipientkontrollen i Nybroån, Kabusaån och Tyge å 2019 På uppdrag av Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån utför SYNLAB provtagning i Nybroån (i Ystads och Tomelillas kommun). Ystads kommun ansvarar för… Läs hela

Öring
8 april 2020 - Påskquiz – 10 frågor om vatten

Hur mycket vet ni om vatten? Här följer ett påsk-quiz om rinnande vatten, hav och sjöar. Skicka in dina svar senast den 15 april till valentina.zulsdorff@tomelilla.se eller leonor.lavrod@ystad.se Vi lottar ut 5 vinnare efter påsk!… Läs hela

Vatten och avlopp. Foto: Mike Cockrell
20 februari 2020 - Skitbra – en dag om vatten och avlopp

Tyvärr är vatten- och avloppsdagen inställd. Håll utkik på hemsidan för information om det beslutas om ny dag och tid. Välkomna till en dag om vatten och avlopp! Den 21 mars mellan kl. 10-13 visar… Läs hela

Senaste

Nybroån, Kabusaån och Tygeån 2019
Rapporten: 26 maj 2020 - Årsrapport från recipientkontrollen 2019

Sammanfattning av årsrapporten från recipientkontrollen i Nybroån, Kabusaån och Tyge å 2019 På uppdrag av Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån utför SYNLAB provtagning i Nybroån (i Ystads och Tomelillas kommun). Ystads kommun ansvarar för… Läs hela

Från Vattenmyndigheten: 2020-06-02
Vattenutredningens förslag leder inte till bättre vatten i Sverige

Länsstyrelsen i Västmanlands län, tillika vattenmyndighet för Norra Östersjöns vattendistrikt, har lämnat sina synpunkter på regeringens remiss ”Betänkande av vattenförvaltningsutredningen”. Bland annat anser Länsstyrelsen att... Läs hela

Medlemmar