Kontakt

  Vanlig post till vattenrådet skickas till:

  Avdelningen för hållbar utveckling
  Ledning och Utveckling
  Andrea Nowag
  Ystads kommun
  271 80  Ystad

  Telefon: 0411-57 73 53

  Nyheter från vattenrådet

  Våtmark i Torup
  2 februari 2022 - Markägare, se hit: Vattenvård i sydost

  Vårt tidigare projekt Österlens sköna vattendrag har fått en spin off. Tillsammans med Österlens vattenråd har vi nu dragit igång projektet Vattenvård i sydost. Vi söker därför intresserade markägare. Hör av dig! Mer ingående information… Läs hela

  Utvärdering av anlagda våtmarker i Örupsåns avrinningsområde
  22 juli 2021 - Utvärdering av anlagda våtmarker i Örupsåns avrinningsområde

  Nu kan du ladda ned Emil Widéns, Lunds tekniska högskola, masteruppsats om hur de anlagda våtmarkerna i Örupsåns avrinningsområde har påverkat vattenkvaliteten i ån. Sammanfattningen från rapporten Jordbruksmarken i Sverige är en stor anledning till… Läs hela

  Nybroån, Kabusaån och Tyge å 2020
  7 juni 2021 - Rapport från recipientkontrollen 2020

  Sammanfattning På uppdrag av Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån utför SGS Analytics Sweden AB provtagning i Nybroån (i Ystads och Tomelillas kommun). Ystads kommun ansvarar för prov-tagningen av Kabusaån och Tygeån. I vattenrådet ingår… Läs hela

  Senaste

  Utvärdering av anlagda våtmarker i Örupsåns avrinningsområde
  Rapporten: 22 juli 2021 - Utvärdering av anlagda våtmarker i Örupsåns avrinningsområde

  Nu kan du ladda ned Emil Widéns, Lunds tekniska högskola, masteruppsats om hur de anlagda våtmarkerna i Örupsåns avrinningsområde har påverkat vattenkvaliteten i ån. Sammanfattningen från rapporten Jordbruksmarken i Sverige är en stor anledning till… Läs hela

  Från Vattenmyndigheten: 2023-03-21
  Världsvattendagen 22 mars – Alla kan bidra till hållbar vattenanvändning!

  Temat för årets Världsvattendag är att alla kan bidra och göra ännu mer för att uppnå det globala hållbarhetsmålet rent vatten och sanitet till alla.... Läs hela

  Medlemmar