Vattenvård i sydost

Våtmark i Torup
Våtmark i Torup. Foto: Therese Parodi

Genom projektet Vattenvård i sydost kan du som markägare i sydöstra Skåne, från Segesholmsån i norr till Nybroån i söder (karta över arbetsområdet), få hjälp och rådgivning att genomföra olika vattenvårdsåtgärder som ex. våtmarker. Som markägare erbjuds du hjälp av en åtgärdssamordnare som sköter alla kontakter, ser till att projektet genomförs och söker bidrag för finansieringen. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för att fler vattendrag ska uppnå god status enligt EU:s vattendirektiv. Exempel på åtgärder kan vara:

Vattenvård i sydost - Arbetsområde
Karta som visar arbetsområdet för projektet Vattenvård i sydost.
  • Skapa eller restaurera våtmarker
  • Skapa eller restaurera bevattningsdammar där man samlar högvattnet och nyttjar det till bevattning
  • Plantera träd längs vattnet för bättre vattenmiljö
  • Lägga ut lekgrus för fiskarnas fortplantning
  • Skapa svämplan som minskar översvämning på oönskade ställen och som binder näring som annars transporteras ut till havet
  • Tillförsel av död ved och stora stenar som gynnar vattendragens livsmiljö
  • Återmeandring, som gör att åvattnet rinner långsammare och syresätts
  • Ta bort fiskarnas vandringshinder
  • Andra åtgärder som minskar övergödning och främjar god vattenmiljö

Projektet pågår mellan 2020 – 2024 och är ett samarbete mellan sydöstra Skånes två vattenråd, Österlens Vattenråd och Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån och kommunerna Kristianstad, Hörby, Tomelilla, Simrishamn, Sjöbo och Ystad. Projektet leds av en åtgärdssamordnare som anställts med LOVA-medel från Länsstyrelsen.

Mer ingående information om projektet finns att läsa i projektbeskrivningen.

Vill du veta mer om projektet?
Projektledare/Åtgärdssamordnare Therese Parodi
therese.parodi@tomelilla.se
Facebook: Österlens sköna vattendrag
Instagram: osterlens_vatten

Tomelilla kommuns logo
Simrishamns kommuns logo
Ystad kommuns logotyp
Sjöbo kommuns logo
Kristianstads kommuns logo
Hörby kommuns logo
Logotyp för LOVA
Logotyp för Österlens vattenråd

Nyheter från vattenrådet

Nybroån, Kabusaån och Tygeån 2022
29 augusti 2023 - Årsrapport från recipientkontrollen 2022

Sammanfattning På uppdrag av Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån utför SGS Analytics Sweden AB provtagning i Nybroån (i Ystads och Tomelillas kommun). Ystads kommun ansvarar för provtagningen av Kabusaån och Tygeån. I vattenrådet ingår… Läs hela

Våtmark i Torup
2 februari 2022 - Markägare, se hit: Vattenvård i sydost

Vårt tidigare projekt Österlens sköna vattendrag har fått en spin off. Tillsammans med Österlens vattenråd har vi nu dragit igång projektet Vattenvård i sydost. Vi söker därför intresserade markägare. Hör av dig! Mer ingående information… Läs hela

Utvärdering av anlagda våtmarker i Örupsåns avrinningsområde
22 juli 2021 - Utvärdering av anlagda våtmarker i Örupsåns avrinningsområde

Nu kan du ladda ned Emil Widéns, Lunds tekniska högskola, masteruppsats om hur de anlagda våtmarkerna i Örupsåns avrinningsområde har påverkat vattenkvaliteten i ån. Sammanfattningen från rapporten Jordbruksmarken i Sverige är en stor anledning till… Läs hela

Senaste

Nybroån, Kabusaån och Tygeån 2022
Rapporten: 29 augusti 2023 - Årsrapport från recipientkontrollen 2022

Sammanfattning På uppdrag av Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån utför SGS Analytics Sweden AB provtagning i Nybroån (i Ystads och Tomelillas kommun). Ystads kommun ansvarar för provtagningen av Kabusaån och Tygeån. I vattenrådet ingår… Läs hela

Från Vattenmyndigheten: 2023-09-29
Grön omställning och vattenfrågor i fokus

I början på veckan har Sveriges fem vattendelegationer träffats i Luleå. Under två dagar har delegationerna tagit del av kunskapshöjande samtal, utbytt erfarenheter och fört... Läs hela

Medlemmar