Vattenvård i sydost

Våtmark i Torup
Våtmark i Torup. Foto: Therese Parodi

Genom projektet Vattenvård i sydost kan du som markägare i sydöstra Skåne, från Segesholmsån i norr till Nybroån i söder (karta över arbetsområdet), få hjälp och rådgivning att genomföra olika vattenvårdsåtgärder som ex. våtmarker. Som markägare erbjuds du hjälp av en åtgärdssamordnare som sköter alla kontakter, ser till att projektet genomförs och söker bidrag för finansieringen. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för att fler vattendrag ska uppnå god status enligt EU:s vattendirektiv. Exempel på åtgärder kan vara:

Vattenvård i sydost - Arbetsområde
Karta som visar arbetsområdet för projektet Vattenvård i sydost.
  • Skapa eller restaurera våtmarker
  • Skapa eller restaurera bevattningsdammar där man samlar högvattnet och nyttjar det till bevattning
  • Plantera träd längs vattnet för bättre vattenmiljö
  • Lägga ut lekgrus för fiskarnas fortplantning
  • Skapa svämplan som minskar översvämning på oönskade ställen och som binder näring som annars transporteras ut till havet
  • Tillförsel av död ved och stora stenar som gynnar vattendragens livsmiljö
  • Återmeandring, som gör att åvattnet rinner långsammare och syresätts
  • Ta bort fiskarnas vandringshinder
  • Andra åtgärder som minskar övergödning och främjar god vattenmiljö

Projektet pågår mellan 2020 – 2024 och är ett samarbete mellan sydöstra Skånes två vattenråd, Österlens Vattenråd och Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån och kommunerna Kristianstad, Hörby, Tomelilla, Simrishamn, Sjöbo och Ystad. Projektet leds av en åtgärdssamordnare som anställts med LOVA-medel från Länsstyrelsen.

Mer ingående information om projektet finns att läsa i projektbeskrivningen.

Vill du veta mer om projektet?
Projektledare/Åtgärdssamordnare Eelke Emilia Christinesdotter
emilia.christinesdotter@ystad.se
Facebook: Österlens sköna vattendrag
Instagram: osterlens_vatten

Tomelilla kommuns logo
Simrishamns kommuns logo
Ystad kommuns logotyp
Sjöbo kommuns logo
Kristianstads kommuns logo
Hörby kommuns logo
Logotyp för LOVA
Logotyp för Österlens vattenråd

Nyheter från vattenrådet

Österlens vattenråds logo
17 april 2024 - Årsstämma 2024

Vattenrådet hälsar sina medlemmar välkomna på årsstämma 16 maj kl. 09-12. Stämman äger rum i Nya Rådhuset i Ystad. Välkomna!

Åtgärdssamordnare Eelke Emilia Christinesdotter. Foto: Privat
17 januari 2024 - Ny åtgärdssamordnare

Vi tackar vår förra samordnare Therese Parodi och önskar henne lycka till med sitt nya arbete. Samtidigt hälsar vi Eelke Emilia Christinesdotter välkommen som ny åtgärdssamordnare för vattenrådet. Tjänsten delas med Österlens vattenråd och är… Läs hela

Österlens vattenråds logo
29 augusti 2023 - Årsrapport från recipientkontrollen 2022

Sammanfattning På uppdrag av Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån utför SGS Analytics Sweden AB provtagning i Nybroån (i Ystads och Tomelillas kommun). Ystads kommun ansvarar för provtagningen av Kabusaån och Tygeån. I vattenrådet ingår… Läs hela

Senaste

Österlens vattenråds logo
Rapporten: 29 augusti 2023 - Årsrapport från recipientkontrollen 2022

Sammanfattning På uppdrag av Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån utför SGS Analytics Sweden AB provtagning i Nybroån (i Ystads och Tomelillas kommun). Ystads kommun ansvarar för provtagningen av Kabusaån och Tygeån. I vattenrådet ingår… Läs hela

Från Vattenmyndigheten: 2024-07-04
Missade du kommunmötena under våren? I höst kommer en ny chans!

Kommunerna är en av de viktigast aktörerna i vattenförvaltningen. Under våren har Vattenmyndigheten Västerhavet därför bjudit in förtroendevalda i distriktets kommunledningar till informationsträffar. Mötena har... Läs hela

Medlemmar