Styrelsen

Ledamöter och adjungerade tjänstemän 2021 i vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån

Namn Funktion
Per Håkansson Ordinarie ledamot Tomelilla kommun, ordförande
Gunilla Andersson Ordinarie ledamot Ystads kommun, vice ordförande
Mats Arnoldsson Ordinarie ledamot Simrishamns kommun
Thomas Quist Ordinarie ledamot Sjöbo kommun
Margaretha Nörregård Ordinarie  ledamot Naturskyddsföreningen i Ystad
Håkan Svensson Ordinarie ledamot LRF
Christian Negendanck Ordinarie ledamot verksamhet (Högestad & Christinehof)
Simon Lundin Ordinarie ledamot Kabusa och Skönadals fiskevårdsförening

Peter Boström Ersättare Tomelilla kommun
Allan Waktmar Ersättare Ystads kommun
Lisa Kvarnbäck Ersättare Simrishamns kommun
Jan Friheden Ersättare Sjöbo kommun
Per Skoog Ersättare Naturskyddsföreningen i Tomelilla
Fredrik Larsson Ersättare LRF
Vakant Ersättare verksamhet
Hans Fischlein Ersättare Ystadortens fiskevårds- och sportfiskeförening

Vibeke Lirås Adjungerad tjänsteman Länsstyrelsen Skåne
Alice Nicolle Adjungerad tjänsteman Länsstyrelsen Skåne
Andrea Nowag Adjungerad tjänsteman Ystads kommun
Henrik Uthas Adjungerad tjänsteman Ystads kommun
Maria Adolfsson Adjungerad tjänsteman Simrishamns kommun
Eva Nielsen Osterman Adjungerad tjänsteman Sjöbo kommun
Pia Fröjd Adjungerad tjänsteman Sjöbo kommun
Therese Parodi Åtgärdssamordnare vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån samt Österlens vattenråd
Jonas Dahl Åtgärdssamordnare Simrishamns kommun

Nyheter från vattenrådet

Nybroån, Kabusaån och Tygeån 2022
29 augusti 2023 - Årsrapport från recipientkontrollen 2022

Sammanfattning På uppdrag av Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån utför SGS Analytics Sweden AB provtagning i Nybroån (i Ystads och Tomelillas kommun). Ystads kommun ansvarar för provtagningen av Kabusaån och Tygeån. I vattenrådet ingår… Läs hela

Våtmark i Torup
2 februari 2022 - Markägare, se hit: Vattenvård i sydost

Vårt tidigare projekt Österlens sköna vattendrag har fått en spin off. Tillsammans med Österlens vattenråd har vi nu dragit igång projektet Vattenvård i sydost. Vi söker därför intresserade markägare. Hör av dig! Mer ingående information… Läs hela

Utvärdering av anlagda våtmarker i Örupsåns avrinningsområde
22 juli 2021 - Utvärdering av anlagda våtmarker i Örupsåns avrinningsområde

Nu kan du ladda ned Emil Widéns, Lunds tekniska högskola, masteruppsats om hur de anlagda våtmarkerna i Örupsåns avrinningsområde har påverkat vattenkvaliteten i ån. Sammanfattningen från rapporten Jordbruksmarken i Sverige är en stor anledning till… Läs hela

Senaste

Nybroån, Kabusaån och Tygeån 2022
Rapporten: 29 augusti 2023 - Årsrapport från recipientkontrollen 2022

Sammanfattning På uppdrag av Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån utför SGS Analytics Sweden AB provtagning i Nybroån (i Ystads och Tomelillas kommun). Ystads kommun ansvarar för provtagningen av Kabusaån och Tygeån. I vattenrådet ingår… Läs hela

Från Vattenmyndigheten: 2023-09-29
Grön omställning och vattenfrågor i fokus

I början på veckan har Sveriges fem vattendelegationer träffats i Luleå. Under två dagar har delegationerna tagit del av kunskapshöjande samtal, utbytt erfarenheter och fört... Läs hela

Medlemmar