Kontakt

  Vanlig post till vattenrådet skickas till:

  Avdelningen för hållbar utveckling
  Ledning och Utveckling
  Andrea Nowag
  Ystads kommun
  271 80  Ystad

  Telefon: 0411-57 73 53

  Nyheter från vattenrådet

  Nybroån, Kabusaån och Tygeån 2022
  29 augusti 2023 - Årsrapport från recipientkontrollen 2022

  Sammanfattning På uppdrag av Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån utför SGS Analytics Sweden AB provtagning i Nybroån (i Ystads och Tomelillas kommun). Ystads kommun ansvarar för provtagningen av Kabusaån och Tygeån. I vattenrådet ingår… Läs hela

  Våtmark i Torup
  2 februari 2022 - Markägare, se hit: Vattenvård i sydost

  Vårt tidigare projekt Österlens sköna vattendrag har fått en spin off. Tillsammans med Österlens vattenråd har vi nu dragit igång projektet Vattenvård i sydost. Vi söker därför intresserade markägare. Hör av dig! Mer ingående information… Läs hela

  Utvärdering av anlagda våtmarker i Örupsåns avrinningsområde
  22 juli 2021 - Utvärdering av anlagda våtmarker i Örupsåns avrinningsområde

  Nu kan du ladda ned Emil Widéns, Lunds tekniska högskola, masteruppsats om hur de anlagda våtmarkerna i Örupsåns avrinningsområde har påverkat vattenkvaliteten i ån. Sammanfattningen från rapporten Jordbruksmarken i Sverige är en stor anledning till… Läs hela

  Senaste

  Nybroån, Kabusaån och Tygeån 2022
  Rapporten: 29 augusti 2023 - Årsrapport från recipientkontrollen 2022

  Sammanfattning På uppdrag av Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån utför SGS Analytics Sweden AB provtagning i Nybroån (i Ystads och Tomelillas kommun). Ystads kommun ansvarar för provtagningen av Kabusaån och Tygeån. I vattenrådet ingår… Läs hela

  Från Vattenmyndigheten: 2023-09-20
  Bottenhavets vattendelegation fulltalig med ny ordförande

  Regeringen har utsett Carin Jämtin till ny landshövding i Västernorrlands län och därmed till ordförande i vattendelegationen i Bottenhavets vattendistrikt. Även tre nya delegater har... Läs hela

  Medlemmar