Vad lever egentligen i våra vattendrag? Vi tog reda på det med hjälp av mikroskop inom “Det rinnande vattnets dag” på Stenshuvud naturrum. Foto: Björn Lardner

Vattensafari från källa till hav

1 november 2019


Allt började med en vattenverkstad i Tomelilla där över 50 barn hälsade på i biblioteket för att måla, titta i mikroskop och upptäcka livet under vattenytan. Det kom mer än dubbelt så många deltagare än som förväntades.

Sedan projektstarten vandrade vi längs vattendragen på Österlen, arrangerade familjedagar med vattentema, gemensamma skräpplockardagar och en spännande småkrypssafari från källa till hav. Mer än 800 deltagare var med och upptäckte livet i Österlens bäckar, åar, vid stranden och mynningar till Östersjön.

“…det är bara början”

Aktiviteterna i Leaderprojektet Österlens sköna vattendrag är bara början av många fler samarbeten. Ett exempel på samarbeten som föddes ur Leaderprojektet är idén till en gemensam film om vatten från källa till hav. Tomelilla kommun vill i samarbete med Marietorps naturskola och Ystads kommun sprida kunskap och inspiration med filmen Allt hänger ihop som förväntas bli klar hösten 2020.

För att uppmärksamma våra vattenmiljöer även under 2020 planerar Kulturhuset och Konsthallen i Tomelilla en gemensam utställning med Österlens folkhögskola Rinnande vatten är något som redan nu uppmärksammas på en utställning på Stenshuvuds naturum.

Lokala naturskyddsföreningar, LRF och fiskevårdsföreningar är ett enormt stöd i Leaderprojektet och delar intresset för naturen året runt. Det kunskapsutbytet är vi väldigt tacksamma över och hoppas på fler samarbeten mellan lokala vattenråd och föreningar för att kunna fortsätta lära från och med varandra!

Tack för dessa fantastiska samarbeten och tack till alla som gör en insats för våra åar, bäckar och hav!

Här följer en kort tillbakablick på sommarens barn- och ungdomsverksamhet i Leaderprojektet Österlens sköna vattendrag

Stort tack för engagemanget – Tillsammans kan vi göra skillnad!

Projektet Österlens sköna vattendrag finansieras till hälften med ett Leaderstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och hälften från samarbetskommunerna i procentuell relation av avrinningsområdets yta enligt ett samarbetsavtal.

Österlens sköna vattendrag är ett samarbete mellan vattenråden, kommunerna, lokala LRF-grupper, fiskevårdsföreningar och naturskyddsföreningar i Tomelilla, Ystad, Simrishamn, Hörby, Sjöbo och Kristianstad kommun.

Logo för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Logo för LEADER
Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tyge ås logotyp
Logo för Österlens vattenråd

Tips

Glöm inte bort workshoppen om Tommarpsån 14 november! Anmäl dig senast 7 november!

Nyheter från vattenrådet

Vatten och avlopp. Foto: Mike Cockrell

20 februari 2020 - Skitbra – en dag om vatten och avlopp

Tyvärr är vatten- och avloppsdagen inställd. Håll utkik på hemsidan för information om det beslutas om ny dag och tid. Välkomna till en dag om vatten och avlopp! Den 21 mars mellan kl. 10-13 visar… Läs hela

Fiskundesökningar i Nybroån och Kulleån 2019

8 februari 2020 - Rapport från elfisket i Nybroån och Kulleån 2019

Ystadortens Fiskevårds- och Sportfiskeförening har under hösten 2019 låtit en konsult elfiska sträckor i Nybroån och i Kulleån. Vi har tagit del av rapporten och publicerar den här nedan. Sammanfattning Under 2019 har elfiskeundersökningar utförts… Läs hela

14 december 2019 - Workshop om invasiva främmande arter längs åarna på Österlen

Under oktober jobbade vi med frågan om främmande i Leaderprojektet Österlens sköna vattendrag, ett samarbetsprojekt mellan två vattenråd för att sprida information och skapa ett större intresse och engagemang för vattenmiljöerna i sydöstra Skåne.  Spridning… Läs hela

Senaste

Fiskundesökningar i Nybroån och Kulleån 2019
Rapporten: 8 februari 2020 - Rapport från elfisket i Nybroån och Kulleån 2019

Ystadortens Fiskevårds- och Sportfiskeförening har under hösten 2019 låtit en konsult elfiska sträckor i Nybroån och i Kulleån. Vi har tagit del av rapporten och publicerar den här nedan. Sammanfattning Under 2019 har elfiskeundersökningar utförts… Läs hela

Från Vattenmyndigheten: Med gemensamma krafter för vattnens framtid - Ett samarbetsprojekt med Miljødirektoratet

Vatten förändrar inte sina egenskaper vid administrativa gränser, men det kan finnas betydande skillnader angående hur man behandlar sina vatten i gränsländerna. För att uppmuntra en gemensam syn och ...

Medlemmar