Vad lever egentligen i våra vattendrag? Vi tog reda på det med hjälp av mikroskop inom “Det rinnande vattnets dag” på Stenshuvud naturrum. Foto: Björn Lardner

Vattensafari från källa till hav

1 november 2019


Allt började med en vattenverkstad i Tomelilla där över 50 barn hälsade på i biblioteket för att måla, titta i mikroskop och upptäcka livet under vattenytan. Det kom mer än dubbelt så många deltagare än som förväntades.

Sedan projektstarten vandrade vi längs vattendragen på Österlen, arrangerade familjedagar med vattentema, gemensamma skräpplockardagar och en spännande småkrypssafari från källa till hav. Mer än 800 deltagare var med och upptäckte livet i Österlens bäckar, åar, vid stranden och mynningar till Östersjön.

“…det är bara början”

Aktiviteterna i Leaderprojektet Österlens sköna vattendrag är bara början av många fler samarbeten. Ett exempel på samarbeten som föddes ur Leaderprojektet är idén till en gemensam film om vatten från källa till hav. Tomelilla kommun vill i samarbete med Marietorps naturskola och Ystads kommun sprida kunskap och inspiration med filmen Allt hänger ihop som förväntas bli klar hösten 2020.

För att uppmärksamma våra vattenmiljöer även under 2020 planerar Kulturhuset och Konsthallen i Tomelilla en gemensam utställning med Österlens folkhögskola Rinnande vatten är något som redan nu uppmärksammas på en utställning på Stenshuvuds naturum.

Lokala naturskyddsföreningar, LRF och fiskevårdsföreningar är ett enormt stöd i Leaderprojektet och delar intresset för naturen året runt. Det kunskapsutbytet är vi väldigt tacksamma över och hoppas på fler samarbeten mellan lokala vattenråd och föreningar för att kunna fortsätta lära från och med varandra!

Tack för dessa fantastiska samarbeten och tack till alla som gör en insats för våra åar, bäckar och hav!

Här följer en kort tillbakablick på sommarens barn- och ungdomsverksamhet i Leaderprojektet Österlens sköna vattendrag

Stort tack för engagemanget – Tillsammans kan vi göra skillnad!

Projektet Österlens sköna vattendrag finansieras till hälften med ett Leaderstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och hälften från samarbetskommunerna i procentuell relation av avrinningsområdets yta enligt ett samarbetsavtal.

Österlens sköna vattendrag är ett samarbete mellan vattenråden, kommunerna, lokala LRF-grupper, fiskevårdsföreningar och naturskyddsföreningar i Tomelilla, Ystad, Simrishamn, Hörby, Sjöbo och Kristianstad kommun.

Logo för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Logo för LEADER
Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tyge ås logotyp
Logo för Österlens vattenråd

Tips

Glöm inte bort workshoppen om Tommarpsån 14 november! Anmäl dig senast 7 november!

Nyheter från vattenrådet

Nybroån, Kabusaån och Tygeån 2022

29 augusti 2023 - Årsrapport från recipientkontrollen 2022

Sammanfattning På uppdrag av Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån utför SGS Analytics Sweden AB provtagning i Nybroån (i Ystads och Tomelillas kommun). Ystads kommun ansvarar för provtagningen av Kabusaån och Tygeån. I vattenrådet ingår… Läs hela

Våtmark i Torup

2 februari 2022 - Markägare, se hit: Vattenvård i sydost

Vårt tidigare projekt Österlens sköna vattendrag har fått en spin off. Tillsammans med Österlens vattenråd har vi nu dragit igång projektet Vattenvård i sydost. Vi söker därför intresserade markägare. Hör av dig! Mer ingående information… Läs hela

Utvärdering av anlagda våtmarker i Örupsåns avrinningsområde

22 juli 2021 - Utvärdering av anlagda våtmarker i Örupsåns avrinningsområde

Nu kan du ladda ned Emil Widéns, Lunds tekniska högskola, masteruppsats om hur de anlagda våtmarkerna i Örupsåns avrinningsområde har påverkat vattenkvaliteten i ån. Sammanfattningen från rapporten Jordbruksmarken i Sverige är en stor anledning till… Läs hela

Senaste

Nybroån, Kabusaån och Tygeån 2022
Rapporten: 29 augusti 2023 - Årsrapport från recipientkontrollen 2022

Sammanfattning På uppdrag av Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån utför SGS Analytics Sweden AB provtagning i Nybroån (i Ystads och Tomelillas kommun). Ystads kommun ansvarar för provtagningen av Kabusaån och Tygeån. I vattenrådet ingår… Läs hela

Från Vattenmyndigheten: Grön omställning och vattenfrågor i fokus

I början på veckan har Sveriges fem vattendelegationer träffats i Luleå. Under två dagar har delegationerna tagit del av kunskapshöjande samtal, utbytt erfarenheter och fört dialog om kommande arbete inom vattenförvaltningen.

Medlemmar