Åtgärdsförslag Örupsån och Stenbybäcken

18 april 2021


Rapport - Övergripande åtgärdsförslag för våtmarker och vattendragssträckor inom Örupsåns avrinningsområde
Rapport – Övergripande åtgärdsförslag för våtmarker och vattendragssträckor inom Örupsåns avrinningsområde

Arbetet med att förbättra våra vattendrag är igång! Renare vatten, ökad biologisk mångfald och grundvattenbildning är bara några av många fördelar. Det har tagits fram rapporter som är viktiga underlag till det fortsatta vattenvårdsarbetet.

Under 2021 färdigställdes ett åtgärdsförslag för våtmarker och vattendragssträckor inom Örupsåns avrinningsområde (biflöde till Nybroån). Totalt har 33 potentiella våtmarksytor och 3 restaureringssträckor längs med vattendraget identifierats. Rapporten finns här.

Under 2020 färdigställdes ett lokalt åtgärdsprogram för Stenbybäckens avrinningsområde (biflöde till Trydeån-Nybroån). Syftet är att ge fördjupad kunskap om vilka åtgärder som är effektivast att genomföra för att bland annat förbättra vattenkvalitén och den biologiska mångfalden. Resultatet blev 21 olika åtgärdsförslag. Rapporten finns här.


Rapport - Lokalt åtgärdsprogram för Stenbybäcken
Rapport – Lokalt åtgärdsprogram för Stenbybäcken

Det finns ett stort behov av att anlägga fler vattenvårdande åtgärder. Åtgärderna är endast förslag och i slutändan är det markägaren som bestämmer. Åtgärdssamordnaren kommer att kontakta berörda markägare för att fråga om intresse finns av att anlägga dessa åtgärder. Om intresse finns kan åtgärdssamordnaren söka statliga bidrag för att finansiera projekten. För mer information, eller om du har ett förslag på en annan vattenvårdande åtgärd, kontakta åtgärdssamordnaren Therese Parodi, 0709 – 958 007, therese.parodi@tomelilla.se.

Nyheter från vattenrådet

Österlens vattenråds logo

17 april 2024 - Årsstämma 2024

Vattenrådet hälsar sina medlemmar välkomna på årsstämma 16 maj kl. 09-12. Stämman äger rum i Nya Rådhuset i Ystad. Välkomna!

Åtgärdssamordnare Eelke Emilia Christinesdotter. Foto: Privat

17 januari 2024 - Ny åtgärdssamordnare

Vi tackar vår förra samordnare Therese Parodi och önskar henne lycka till med sitt nya arbete. Samtidigt hälsar vi Eelke Emilia Christinesdotter välkommen som ny åtgärdssamordnare för vattenrådet. Tjänsten delas med Österlens vattenråd och är… Läs hela

Österlens vattenråds logo

29 augusti 2023 - Årsrapport från recipientkontrollen 2022

Sammanfattning På uppdrag av Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån utför SGS Analytics Sweden AB provtagning i Nybroån (i Ystads och Tomelillas kommun). Ystads kommun ansvarar för provtagningen av Kabusaån och Tygeån. I vattenrådet ingår… Läs hela

Senaste

Österlens vattenråds logo
Rapporten: 29 augusti 2023 - Årsrapport från recipientkontrollen 2022

Sammanfattning På uppdrag av Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån utför SGS Analytics Sweden AB provtagning i Nybroån (i Ystads och Tomelillas kommun). Ystads kommun ansvarar för provtagningen av Kabusaån och Tygeån. I vattenrådet ingår… Läs hela

Från Vattenmyndigheten: Perspektiv i en snabb samhällsomställning

Sveriges miljömål firade 25-årsjubileum och Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i Bottenvikens vattendistrikt var en av talarna vid den nationella konferensen Miljömålsdagarna i Luleå den 21-22 maj. Temat för konferensen var perspektiv i en snabb samhällsomställning. Miljömålsdagarna besöktes även av klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, Luleå kommunalråd Carina Sammeli, Naturvårdsverkets generaldirektör Björn…

Medlemmar